• Byhaver spreder sig over hele landet

18. Marts 2015

Byhaver er ikke længere et nyt fænomen i Danmark. I de seneste år er der dukket flere og flere byhaver op, både i boligområder, på offentlige pladser og tomme byggegrunde. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mener, at der er store potentialer i at arbejde med byhaver i Danmark. Byhaver kan blandt andet være med til at styrke fællesskabet i byerne og skabe lokalt ejerskab og identitet i udsatte boligområder.

I 1994 dukkede den første beboerdrevne byhave op på Enghave Plads på Vesterbro, og siden er der hvert år kommet mange nye fælles byhaver til. Byhaver er et af de steder, hvor borgere fra lokalområdet mødes på tværs af kultur, køn og alder og får jord under neglene og en smule til middagsbordet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har lavet en national digital kortlægning af byhaver i 12 danske kommuner. Kortlægningen, der er den første af slagsen i Danmark, viser, at byhaver ikke længere kun er et københavnerfænomen. Også i Randers, Horsens, Vejle, Kolding og mange andre danske byer har man gang i at dyrke byen og med dem de lokale fællesskaber.


Byhaver, der skabes i fællesskab mellem brugerne, skaber værdi både for den enkelte, for lokalområdet og for samfundet som helhed. 

For den enkelte skaber byhaven en mulighed for at dyrke egne grøntsager, få motion, luft og dagslys. Nogle oplever havearbejdet som terapi mod stress, demens eller depression. At dyrke en fælles byhave kan være vejen til at engagere sig i lokalområdet, møde naboerne, lære noget nyt og få netværk og indflydelse. Byhaver kan samtidig være et personligt redskab til at handle lokalt på globale dagsordener som eksempelvis klimaforandringer.

For lokalområdet kan en fælles byhave betyde renere luft og et nyt grønt mødested, med grobund for nye fællesskaber og godt naboskab. En fælles byhave kan give beboere ejerskab til deres boligområde, og den kan skabe stolthed og ændre et områdes identitet og image.

For samfundet som helhed kan byhaver være med til at forbedre miljøet og folkesundheden, og de kan skabe meningsfuld beskæftigelse for arbejdsløse. Byhaver kan fungere som udendørs klasseværelser og give både skolebørn, unge og voksne en større forståelse for natur og miljø. Set fra politikeres og offentlige myndigheders vinkel kan byhaver også være et redskab til at styrke frivillighed og medborgerskab i samfundet.

Byhaver giver ikke bare grønnere byer, de kan også bruges som et strategisk redskab til udvikling af by- og boligområder, da de kan fungere som nye mødesteder, styrke fællesskab og naboskab, aktivere og udnytte restområder i byen og give beboere og borgere mere ejerskab til byens grønne områder.

Kilde og læs mere: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Mere fra vores Plante blog

Foråret kommer - forspire i vindueskarmen
Foråret kommer - forspire i vindueskarmen

03. April 2019

Forspiring tager lidt tid, men det er enormt hyggeligt at rydde plads i vindueskarmene og begynde havesæsonen tidligt – for visse er det altid så-sæson!

Læs mere

SÅDAN DYRKER DU GRØNT I BYEN
Sådan dyrker du grønt i byen

02. April 2019

Urban Gardening er blevet en global trend i storbyer fra Barcelona og København.
Jeg har selv forvandlet min baggård på Vesterbro til en grøn byhave, hvor jeg dyrker lækre grøntsager og smukke blomster.

Læs mere

Dyrk byen med Urban Garden Company
Dyrk byen med Urban Garden Company

01. April 2019

”Bare fordi du bor på 4. sal, er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan dyrke dine egne grøntsager og blomster – om det så er i vindueskarmen eller på altanen.

Læs mere